Positieve Gezondheid

“Positieve gezondheid is het vermogen om jezelf aan te passen en je eigen regie te voeren bij uitdagingen van het leven”. (Machteld Huber)
Doe de gratis scanMaak een afspraak

Over positieve gezondheid

De vernieuwende insteek van Machteld Huber wordt steeds breder gedragen, waarbij het Institute for Positive Health (www.IPH.nl) een platform biedt.

 

Wij ondersteunen actief het streven naar Positieve Gezondheid door naast de persoonlijke scans die anderen aanbieden, voor bedrijven, organisaties en instellingen een specifieke scan ter beschikking te stellen waarmee instant inzicht wordt verkregen in de mate waarin het management en de medewerkers met elkaar hun organisatie kunnen inrichten naar de maatstaven van Positieve Gezondheid.

 

Je kunt als test een individuele scan doen via onderstaande link. Bedenk daarbij dat de vragen zijn afgestemd om de mening binnen een grote organisatie te peilen.

Een groepsscan kan worden aangevraagd via onze contactlink.

Gratis Positieve Gezondheid testscan

Positieve gezondheid scan

Met deze scan inventariseer je in welke mate het management en de medewerkers binnen jouw bedrijf/organisatie in staat zijn om zichzelf en daarmee de organisatie aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Mede bepalend daarbij is de vraag in hoe verre het management en de medewerkers zelf regie mogen en kunnen voeren bij het aangaan van de uitdagingen die het leven biedt. Ook inzake life/work balance.

Dit gebeurt aan de hand van 50 vragen verdeeld over 6 thema’s. Achter elke vraag staat een schuifbalkje waarmee aangeeft in welke mate je het eens bent met de stelling die in deze vraag wordt opgeworpen: 1 = helemaal niet, 10 is helemaal.

Privacy is gegarandeerd. Je persoonlijke scores blijven geheim.

Beleid

1 = helemaal mee oneens, 10 = helemaal mee eens

0
0
0
0
0
0
0
0

Ondersteuning/management

1 = helemaal mee oneens, 10 = helemaal mee eens

0
0
0
0
0
0
0
0

De zorg voor mezelf

1 = helemaal mee oneens, 10 = helemaal mee eens

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Collegialiteit

1 = helemaal mee oneens, 10 = helemaal mee eens

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Work-life Balance

1 = helemaal mee oneens, 10 = helemaal mee eens

0
0
0
0
0
0
0
0

Werkdruk

1 = helemaal mee oneens, 10 = helemaal mee eens

0
0
0
0
0
0
0
0

Over Jos Gerits

Business Coach

Als strateeg breng ik de stand van zaken én de oplossingsrichtingen aan die met de directie/het managementteam wordt vertaald naar een tactisch ontwikkelingsplan. Als coach ondersteun ik de uitvoering van dit plan. Op beide niveaus met inbreng van kennis en ervaring én de noodzakelijke (vaak zelf ontwikkelde) instrumenten waarmee jouw managers, medewerkers én organisatie zich doeltreffend kunnen verder ontwikkelen.

Referenties

Contact formulier - over ons

Contact

Telefoon

046 443 5058

Email

info@scanbv.eu

Address

Soppestraat 12, 6176 AM Spaubeek